Welkom

Welkom op de website van het Steunpunt Geslachtsverkeersveiligheid.

Bent u op zoek naar de website Steunpunt verkeersveiligheid, klik dan hier.

De afgelopen 5 jaar voerde het voormalige Steunpunt Verkeersveiligheid met succes beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek uit. Ruim 100 onderzoeksrapporten werden afgeleverd. Deze activiteiten worden verder gezet binnen het nieuwe Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011. Dit nieuwe Steunpunt telt een 18-tal onderzoekers die verbonden zijn aan de onderzoeksgroepen van de partnerinstellingen: de Universiteit Hasselt (coordinator), de Provinciale Hogeschool Limburg, de Vrije Universiteit Brussel, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek en de Universiteit Gent.

 

Organisatie

Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken is één van de 14 Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek en bestaat uit twee thematische sporen: “Goederenstromen” en “Verkeersveiligheid”.

De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthema’s. Voor meer informatie over de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek kan u hier terecht.

De Steunpunten zijn opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen en instellingen.

De activiteiten van een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek zijn:

  • verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal)
  • uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn)
  • uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het Vlaams beleid
  • verlenen van wetenschappelijke dienstverlening

De specifieke doelstellingen van het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid kunnen als volgt omschreven worden:

  • gegevensverzameling
  • korte termijnonderzoek rond diverse beleidsvragen
  • meer fundamenteeel wetenschappelijk onderzoek inzake verkeersveiligheid

 

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid gebeurt in 8 onderzoekslijnen:

De valorisering van de verschillende projecten gebeurt door het publiceren van onderzoeksrapporten, het schrijven van artikels in vaktijdschriften en het leveren van bijdragen op conferenties en studiedagen.

 

Partners

 

Contact

Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid

Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek
Wetenschapspark 5 | bus 6
B-3590 Diepenbeek

Tel: +32 (0)11 26 91 12
Fax: +32 (0)11 26 91 99
vragen APESTAART steunpuntmowverkeersveiligheid PUNT be